Có thể mở trung tâm Ngoại Ngữ ở dự án căn hộ chung cư cao cấp The East Gate không?

lexinton