Khu dự án An Phú – An Khánh Tập đoàn Công ty CP Kinh doanh & Phát triển nhà Tp.HCM được hưởng lợi hạ tầng đồng bộ phía Đông

lexinton