CEFR là gì

Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá mức độ sử dụng thành thạo ngôn ngữ. CEFR được công nhận rộng rãi ở châu Âu và ngày càng lan rộng trên toàn cầu.

CEFR là gì?

Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu CEFR là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ.

CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

EF SET hiện là bài thi tiếng Anh được chuẩn hóa đầu tiên giúp đo lường chính xác tất cả các cấp độ kỹ năng từ mới bắt đầu đến thành thạo theo tiêu chuẩn CEFR.

Các bài thi tiếng Anh được chuẩn hóa khác có thể đánh giá một số mức độ thông thạo, nhưng không phải theo toàn bộ thang bậc của CEFR.

CEFR là một cách để mô tả khả năng nói và hiểu một ngoại ngữ của bạn.

Có một vài khung tham chiếu với mục đích tương tự bao gồm Quy Tắc Thành Thạo của Hội đồng Giảng dạy Ngoại ngữ Hoa Kỳ (ACTFL).

Tiêu Chuẩn Ngôn Ngữ Canada và thang đánh giá của Hội Bàn Tròn Các Tổ Chức Ngôn Ngữ.

CEFR không gắn với bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ cụ thể nào.

CEFR là một thang đánh giá của châu Âu và được thiết kế riêng biệt để áp dụng cho mọi ngôn ngữ châu Âu.

Vì vậy nó có thể được sử dụng để mô tả các kỹ năng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Estonia của bạn.

0913.756.339