Văn kiện dự án tiếng Anh là gì

Văn bản dự án trong tiếng Anh được gọi là “project charter.” Văn bản dự án là tài liệu quan trọng nhất khi khởi đầu một dự án, thường được soạn thảo bởi giám đốc dự án.

Văn kiện dự án tiếng Anh là project charter, phiên âm /ˈprɒdʒekt/ /ˈtʃɑːtə(r)/.

Văn kiện dự án là tài liệu trình bày bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn nhân lực khác, cơ chế tài chính trong nước.

Văn kiện dự án cung cấp một liên kết trực tiếp giữa dự án và các mục tiêu chiến lược của tổ chức, tạo ra một hồ sơ chính thức của dự án và thể hiện cam kết của tổ chức với dự án.

Văn kiện dự án cho phép các nhà quản lý có thể xác thực quyền hạn cho giám đốc để thực hiện dự án cũng như dễ dàng theo dõi tiến trình dự án.

Nội dung của project charter ghi lại thông tin cấp cao về dư án, sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mà dự án cần đáp ứng.

Một bản project charter không thể thiếu các nội dung sau: phạm vi dự án cấp cao, tổng ngân sách dự trù, các cột mốc tiến độ dự án, đặc tính kỹ thuật.

Bài viết văn kiện dự án tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi lexingtonanphu.com.

0919.620.880